Bačka Palanka

Grad Bačka Palanka je centar istoimene opštine u Republici Srbiji. Nalazi se u Vojvodini i spada u Južno Bački okrug. Opština se nalazi na površini od oko 580 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 47342 hektara, a na šumsku 2.801 hektara).

Opština Bačka Palanka se sastoji od 14 naselja (Pivnice, Despotovo, Parage, Silbaš, Tovariševo, Gajdobra, Obrovac, Mladenovo, Nova Gajdobra, Karadjordjevo, Baška Palanka, Čeralevo, Neštin i Vizić). U opštini se nalazi 16 osnovnih i 5 srednjih škola.

Struktura opštine

Prema poslednjem popisu, u opštini Bačka Palanka živi preko 60 hiljada stanovnika, a u samom gradu gotovo tridesetpet hiljada. Računa se da je u regionu opštine trajno životno utočište našlo i oko petnaest hiljada ljudi koji su izbegli iz ratom zahvaćenih područja bivše Jugoslavije.

Nacionalna raznolikost življa se ni u jednom trenutku, za poslednjih pedesetak godina, nije pokazala kao negativni faktor organizovanja i toka životne svakodnevice. Naprotiv, ostvaren je životni ambijent u kojem je lepo živeti i raditi.

Kratka istorija Bačke Palanke

Arheološki nalazi i pisani dokumenti dokazuju da su na ovim prostorima ljudi živeli neprekidno od praistorije do danas. Prva naselja se podižu u XI veku, a naziv Palanka se pominje krajem XVI veka. Od XI veka na ovim prostorima živeli su Ugari i Srbi.

Krajem XVI veka ove prostore zauzimaju Turci, a Karlovačkim mirom 1699. godine ih definitivno napuštaju. Posle toga ovde se naseljava novo srpsko stanovništvo, te nemačko, slovačko i mađarsko. U XVIII veku se u Palanci počinje razvijati privreda (proizvodnja cigle, prerada duvana, proizvodnja svile i prerada kudelje), u XIX veku razvija se prerada drveta i počinje sa radom parni mlin. Pošta je osnovana 1828. godine, pristanište je izgrađeno 1867, prvo kreditno društvo i telegraf 1869, a sud 1871. godine. Bačka Palanka je prvu štampariju dobila 1881. a prva sijalica je upotrebljena 1886, železnička pruga je izgrađena 1856, da bi telefon počeo sa radom 1904. godine.

23. avgusta 1945. godine usvojen je Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Ovim zakonom će 1 647 305 hektara, od toga 668 412 u Vojvodini, biti podeljeno novim vlasnicima. Ubrzo posle usvajanja Zakona, u Vojvodinu stižu kolonisti iz raznih delova zemlje.

Geografija

Teritorija opštine Bačka Palanka zahvata prostranu površinu jugozapadne Bačke sa dvanaest naselja i dva manja naselja u Sremu. Opštinu preseca Dunav koji graniči Bačku i Srem a ujedno i karakteriše ovaj deo opštine. Grad Bačka Palanka se nalazi pored same reke na granici sa Hrvatskom.

Na području opštine nije izgrađeno ni jedno rečno pristanište, tako da Dunav nema većeg saobraćajnog značaja za opštinu. Opštinsku teritoriju Bačke Palanke presecaju i razni kanali od kojih je najbitniji Dunav-Tisa-Dunav.

Reljef: Područje bačkopalanačke opštine prostire se, u reljefnom pogledu, na svim morfološkim jedinicana karakterističnim za Vojvodinu, sem peščare. Pored Dunava je aluvijalna ravan, odnosno rit, a to su upravo najniže površine u reljefu Vojvodine. Ritovi na ovom reonu su ugroženi pri svakom visokom vodostaju, zbog čega je u njima stambena izgradnja zabranjena. Aluvijalnu terasu, na kojoj je izgrađena Bačka Palanka, ugrožavaju samo ekstremno visoki vodostaji. Od aluvijalne terase dalje prema severu prostire se, za još 2-5 m viša stepenica, lesna terasa, koja predstavlja deo prostrane bačke lesne terase. Na samom jugu prisutni su ogranci planinskog masiva Fruške gore.

Klima:Teritorija Bačke Palanke se nalazi u umerenokontinentanom klimatskom pojasu. U njoj se smenjuju klimatski uticaji sa svih strana, kao u ostalom i na području čitave Vojvodine, budući da predstavlja ravnicu otvorenu u svim pravcima.

Saobraćaj

Za opštinu Bačka Palanka od najvećeg značaja su kopneni saobraćajni tokovi. Najbitnija su dva automobilska putna pravca. Prvi, koji vodi od Novog Sada preko Bačke Palanke prema Somboru, odakle se nastavlja na sever ka Mađarskoj. Drugi preseca opštinu pravcem sever-jug. On povezuje Bačku Palanku preko Bačke Topole i Subotice sa srednjom i severnom Bačkom. Isti put se na jug nastavlja preko mosta na Dunavu ka Iloku i autoputu Beograd-Zagreb. Za detalje pogledajte stranicu mapa Bačke Palanke


Početna | Vesti


Web dizajn i SEO optimizacija za Google: Web Harmony

Partneri: